Panorama

Panoramabilder över Östhammar från gamla Vattentornet

som i år fyller 100 år 2016!

Nedanstående bilder kan göras i format som  50 x 155 cm.

Eller större som 65 x 250 cm, för konferenslokaler eller kommunens entré.

Full bildstorlek, se nedan, är 360 grader, hela varvet runt och kräver kanske 300 cm längd.

 

Att tänka på när man väljer format är att bildinnehållet är stort så detaljerna kan bli

ganska små vid mindre format.


Panorama 1 och 3 ovanför varandra vore spännande för offentliga lokaler.


Det kan noteras att det mindre formatet kan vara lämpligt i mindre rum som enskilda kontor eller vardagsrum.

Det större formatet är mer lämpat för större samlingssalar, entrérummet i Kommunhus och liknande.


Fotograf Anders Forsberg.    Tel. 0173 - 408 71, 070 254 57 41.    eller ripan.afo@telia.com


Tavlorna tillverkas och monteras av Ateljen, Cathrine Boll, Östhammar. 0739 35 99 84

( se längre ned )

Här ovan kan man se hela bilden. 360 grader och hela varvet runt. 

2 meters förstoring blir 31 cm hög. 3 meters förstoring blir 47 cm hög.

1. Panorama över Östhammar sett norrut från gamla vattentornet.   Fotograferat i maj 1970. Svart-Vitt.

2. Panorama över Östhammar sett söderut från gamla vattentornet. Fotograferat i maj 1970. Svart-Vitt.

3. Panorama över Östhammar sett norrut från gamla vattentornet.    Fotograferat i maj 2009. Färg.

4. Panorama över Östhammar sett söderut från gamla vattentornet.  Fotograferat i maj 2009. Färg.


Cathrine med ett mindre format.

Fotograf Anders Forsberg.    Tel. 0173 - 408 71, 070 254 57 41    eller ripan.afo@telia.com