2003

Barnens knutmasso går av stapeln

på Gimo torg

två timmar innan Knutmassokvällen inträffar.

Den enda gången som fotografen har fått ett tack.

Den unika knutmassofestivalen

Besök muséet, dess utställningar och hantverk