2007

Barnens knutmasso kl. 16.00 och de äldres kl. 18.00

Den unika knutmassofestivalen

Besök muséet, dess utställningar och hantverk